J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

施工者


(Yomikata)

せこうしゃ


(Romaji)

sekōsha


(Thai)

ผู้ดำเนินการ (ก่อสร้าง),รับเหมาก่อสร้าง


คำศัพท์น่าสนใจ
มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง น้ำดิบ, น้ำธรรมชาติ น้ำพริกปูหลน ปูหลน หลนปู ลุในอำนาจหน้าที่,ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ยังไม่ต้องถึงมือฉัน ยังไม่ต้องให้ฉันออกโรง 1.ขอร้อง,อ้อนวอน,ไหว้วอน 2.พึ่งพา,ยึดเป็นหลัก 3.ฝากให้ดูแล,ฝากให้จัดการ 4.สั่งอาหาร,เรียกใช้บริการ 5.ไว้ใจ,เชื่อใจ 6.ขอให้ช่วยนำทาง (ใช้ในรูป たのもう เวลาไปบ้านคนอื่น) คนธรรมดา ดูไม่มีพิษสง ดูไม่มีอะไร ดูไม่เก๋า (คำปรามาส) 1. การแซ่ซ้องสรรเสริญ 2.การประสานเสียงร้องเพลง หรือ เพลงประสานเสียง 3.การดื่มด่ำ เสพสุข หรือ สำราญ (ในสิ่งที่ตนเองโชคดีได้รับมา เช่น อิสระ ความสงบสุข) วีดีโอลิงค์ 1.กระทู้ 2.เธรด (Thread)