J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

恥しげに俯く


(Yomikata)

はずかしげにうつむく


(Romaji)

hazukashigeniutsumuku


(Thai)

ก้มหน้าหลบอย่างอาย,หลบหน้าด้วยความอาย


คำศัพท์น่าสนใจ
หน้าอกเล็ก 1.กลืน (ลงคอ) 2.เข้าใจดี,ยอมรับ 3.กลืนกลับ,กลั้นไม่ทำ (เช่น คำพูดที่จะพูด หรือ จะหาวแล้วไม่หาว) 4.(อาคารใหญ่ๆ หรือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ) กลืนทั้งหมด,คลุมทั้งหมด 暑気中り 調子者 คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น หลอกเด็ก 1.ระมัดระวัง,ไม่ประมาท,รอบคอบ 2.ตื่นตัว パーセンテージ ไม่สั่งฟ้อง,สั่งไม่ฟ้อง เลือกเส้นทางชีวิตผิด หลงผิดในเส้นทางชีวิต