J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

言い付けを守る


(Yomikata)

いいつけをまもる


(Romaji)

iitsukewomamoru


(Thai)

ปกป้องคำสั่ง ทำตามคำสั่ง


คำศัพท์น่าสนใจ
ブランド・ポジショニング กระดูกก้นกบ คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ยาเสียสาว,ยาปลุกเซกส์ ลุในอำนาจหน้าที่,ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด 財布の紐が緩む ทุกคนล้วนแล้วแต่มีนิสัยเสียไม่มากก็น้อย การสปอย (spoil), การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนั้นๆ, การบอกเล่าเนื้อเรื่องหรือตอนจบซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหรืออ่านเรื่องนั้นๆเสียอรรถรสได้ ชนตอ เจออุปสรรคที่ไม่คาดคิด เคาะคีย์บอร์ด (พิมพ์คีย์บอร์ด)