J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

氷が張る


(Yomikata)

こおりがはる


(Romaji)

Koori ga haru


(Thai)

เป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว (เพราะหนาวมาก)


(ตัวอย่างประโยค)

氷が張るほどの寒さ
Koori ga haru hodo no samusa
ความหนาวระดับแข็งเป็นน้ำแข็ง


คำศัพท์น่าสนใจ
1.เล่น 2.เที่ยว,เที่ยวเล่น 3.นั่งเล่น,เตะฝุ่น (ไม่มีไรทำ ไม่มีงานทำ) 4.ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 5.เที่ยวพนัน,เที่ยวเล่น (ใช้ในความหมายไม่ดี เช่น เที่ยวกินเหล้า เที่ยวเลาท์) 6.เดินทางไปศึกษา,ไปเรียนรู้ (ใช้ในรูป ~に遊ぶ) 7.เป็นของเล่น,เย้าแหย่ 8.หลอกปา,ปาทดสอบ (ในกีฬาเบสบอล เพื่อหลอกล่อ หรือ คลำทางดูว่าคู่ต่อสู้จะตีแบบไหน) 9.เพลิดเพลิน หรือ สุนทรีย์ไปกับ (มักใช้กับพวกโคลงกลอน หรือ วงดนตรี) ไม่เชื่อหูตัวเอง ไม่อยากเชื่อ ทำเป็นหูทวนลม ดูดี,ดูดีมีแฟชั่น,ดูน่านั่ง(พวกร้านอาหาร) ป่วยกะทันหัน 1.เผชิญ,รับมือ 2.จัดการ,สะสาง 3.ตัดสิน,ลงโทษ,พิพากษา 折り合う 1.ลุกขึ้น 2.ตื่นนอน 3.ยังไม่นอน (ยังตื่นอยู่) 4.เกิดขึ้น 1.ความเป็นจริง,สภาพจริงที่เกิดขึ้น 2.พฤติการณ์ ลิ้นปีกผีเสื้อ