J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

烈火


(Yomikata)

れっか


(Romaji)

Rekka


(Thai)

1.เพลิง หรือ ไฟลุกโชน 2.โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ (คำพังเพย)


(ตัวอย่างประโยค)

烈火の如く怒る
Rekka no gotoku okoru
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ


คำศัพท์น่าสนใจ
ปลิดชีพ 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) สร้างแรงฮึกเหิม,สร้างแรงฮึด,สร้างแรงกระตุ้น เงินปลอบขวัญ,เงินปลอบใจ 挿れる รับฟัง,ช่วยฟัง,ยอมฟัง,เป็นที่ปรึกษา นอนเอาแรงไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ เป็นตราบาปไปตลอดชีวิต 芽が出る