J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

110番する・110番する


(Yomikata)

ひゃくとおばんする


(Romaji)

hyakutōbansuru


(Thai)

โทรแจ้งตำรวจ โทรหาตำรวจ โทรแจ้งเหตุ


คำศัพท์น่าสนใจ
การยับยั้งให้ได้นานที่สุด ทุ่มทุนซื้อ ลงทุนซื้อ 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) หายใจแรง,หายใจหอบแหก 1.ขอร้อง,อ้อนวอน,ไหว้วอน 2.พึ่งพา,ยึดเป็นหลัก 3.ฝากให้ดูแล,ฝากให้จัดการ 4.สั่งอาหาร,เรียกใช้บริการ 5.ไว้ใจ,เชื่อใจ 6.ขอให้ช่วยนำทาง (ใช้ในรูป たのもう เวลาไปบ้านคนอื่น) รูปร่างหน้าตาดูเด็ก ข้อหาพยายามข่มขู่กรรโชกทรัพย์ ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา เรื่องขี้หมา เรื่องที่ไม่ควรไปใส่ใจ ขัดเกลาฝีมือ ฝึกฝีมือ