J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[คำขยายคำหลัก]

(Kanji)

忸怩たる


(Yomikata)

じくじたる


(Romaji)

Jikujitaru


(Thai)

....รู้สึกอับอาย (ใช้ขยายนำหน้าคำนาม)


(ตัวอย่างประโยค)

忸怩たる思い
Jikujitaru omoi
ความทรงจำที่น่าอับอายมาก


คำศัพท์น่าสนใจ
ทำตัวไม่สมวัยเลย ไม่ฉลาดสมวัย (แฝงความรู้สึกว่า โตป่านนี้แล้วยังทำแบบนี้อีก โตป่านนี้แล้วคิดได้แค่นี้เหรอ) 1.สะดวก,เวลาได้ 2.ตามอำเภอใจ,ตามใจฉัน (เอาตัวเองเป็นหลัก) เคร่งครัดมาก,เคารพนับถือมาก (ใช้กับพฤติกรรมที่มีความเคารพต่อศาสนา เทพเจ้า พระพุทธรูป) ผมแตกปลาย แก้ปัญหาเรื่องเงินไม่ตก ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น カチンコ ธุรกิจขายตรงที่ไม่มีสินค้า เช่น หลอกลงทุนเหรียญคริปโต 怒髪天を衝く ทำท่าฮึดฮัด