J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

大海原


(Yomikata)

おおうなばら


(Romaji)

ōunabara


(Thai)

มหาสมุทร,ท้องทะเลอันกว้างใหญ่


คำศัพท์น่าสนใจ
ตกใจ หรือ ประหลาดใจมาก,ตกใจจนตาเหลือก ตาถลน 公然わいせつ罪 ตุ๊กตายาง (ตุ๊กตาจำลองผู้หญิง) ขี้ไคล 透かし屁 การหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา 1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ ค่าตำแหน่ง ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง