J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

出前授業


(Yomikata)

でまえじゅぎょう


(Romaji)

demaejugyō


(Thai)

ชั่วโมงเรียนที่ภาคเอกชน หรือ ภาครัฐจะส่งผู้เชี่ยวชา่ญในแต่ละสาขามาถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก่ นักเรียน ชั้น มัธยมต้น และ มัธยมปลายเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจในงานแต่ละสาขาอาชีพได้เด่นชัดขึ้น อาทิเช่น คนจากตลาดหุ้น มาสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขึ้นลงของหุ้นที่อ้างอิงกับตลาด


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) 財布の紐が緩む กลัวเมีย เกรงใจเมีย ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50 คัดค้าน ไม่เห็นด้วย ブレーキマスター 1.ระยิบระยับ 2.สภาพแสบ หรือ เคืองตา คนอ่อนหัด,พวกอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ เหมือนกันกับการต่อยนวดลำตัวไปเรื่อยๆ (ค่อยๆเห็นผลว่าจะแย่ลงเรื่อยๆ) รักเข้าจริงๆ,หลงใหลจริงจัง (ย่อจาก リアルに恋している มักใช้กับคนที่เราปลื้ม หรือ หลงใหลมากๆ เช่น ดารา ศิลปิน ตัวละครในเกม หรือ เน็ตไอดอล)