J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[v กริยา]

(Kanji)

依拠


(Yomikata)

いきょ


(Romaji)

ikyo


(Thai)

การอาศัย หรืออิง(ทฤษฎี,หลักเกณฑ์)


คำศัพท์น่าสนใจ
ความเงียบเข้าปกคลุม ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ระยะห่างใกล้จนแทบน้ำลายกระเด็นโดน ใช้เลเวอเรจ (Leverage) หรือ ใช้พลังทวี (กู้เงินมาลงทุน) เช่น เทรดหุ้น ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น สเต็มเซลล์มะเร็ง (Cancer stem cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ปัดทุกข์ แก้ชง 吠え面をかく หน้าด้าน ไร้ยางอาย ลิ้นเทวดา คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น