J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

非破壊検査


(Yomikata)

ひはかいけんさ


(Romaji)

hihakaikensa


(Thai)

การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-destructive inspection / Nondestructive testing) - NDT คือ ตรวจสอบด้วยการฉายรังสี หรือใช้คลื่นเสียง เพื่อเช็ครอยรั่ว รอยต่อ แนวเชื่อมของท่อ หรือถัง เป็นต้น และใช้เเพื่อการตรวจรักษาโรคด้วย เช่น การเอ็กซ์เรย์ การอัลตร้าซาวน์ เป็นต้น


คำศัพท์น่าสนใจ
ปั้นขึ้นมากับมือ 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย เป็นตราบาปไปตลอดชีวิต จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลับอย่างไม่มีวันตื่น 一世を風靡する กลัวเมีย เกรงใจเมีย ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อ เหล้ากลั่น เหล้าขาว パッチテスト ลำดับการเล่าเรื่องที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย 1.หยิบยกเรื่องขึ้นมา 2.ลงรายละเอียด 3.เสนอความเห็น 4.กล่าวสรุป