J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

腹拵え•腹ごしらえ


(Yomikata)

はらごしらえ


(Romaji)

haragoshirae


(Thai)

กินรองท้อง รองท้อง