J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

品を作る


(Yomikata)

しなをつくる


(Romaji)

shinawotsukuru


(Thai)

ปลูกต้นรัก


คำศัพท์น่าสนใจ
ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50 じゃくじゃく ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา เลี่ยมกรอบทอง เข้ากรอบทอง (พระเครื่อง) เรื่องโอ้อวด,เรื่องภาคภูมิใจ รอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายที่สุด ไข่เจียวหมูสับ เสื่อมถอยตามกาลเวลา 1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ ภัยอันตรายอยู่รอบตัวไปหมด