J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

足につまずく・足に躓く


(Yomikata)

あしにつまずく


(Romaji)

ashi ni tsumazuku


(Thai)

สะดุดขา


(ตัวอย่างประโยค)

自分の足につまずく
Jibun no ashi ni tsumazuku
สะดุดขาตัวเอง


คำศัพท์น่าสนใจ
จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ การเรียกร้องให้งดออกไปข้างนอก การป้องกันความผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนการทดสอบความบกพร่อง (การเผลอ หรือพลาดพลั้งในการประกอบชิ้นงานเป็นต้น) ของผลิตภัณฑ์ สร้างแรงฮึกเหิม,สร้างแรงฮึด,สร้างแรงกระตุ้น สภาพเปลือย ไร้เสื้อผ้า ตั้งใจสูง,มุมานะมาก,ฮึกเหิม 1.การปิด,การขันเข้า,การล๊อค 2.ปิดบิล,ปิดยอด 3.อาหารปิดท้าย,อาหารท้ายสุด 4.สัญลักษณ์ 〆 ในสมุดบัญชี หรือ จดหมายปิดผนึก 5.มัด (ใช้นับจำนวนของมัดรวมกัน เช่น ไม้ กระดาษ เป็นต้น) ブレーキマスター ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อ