J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

白熊


(Yomikata)

シロクマ・しろくま


(Romaji)

shirokuma-shirokuma


(Thai)

หมีขั้วโลก หมีขาว


คำศัพท์น่าสนใจ
ใส่กางเกงหลุดตูด หลุดตูด ลาคลอด รูปร่างหน้าตาดูเด็ก 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) เดินอย่างเร่งรีบ 1.ระมัดระวัง,ไม่ประมาท,รอบคอบ 2.ตื่นตัว ลิ้นปีกผีเสื้อ 1. นักแสดงที่มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถเล่นออกมาได้เป็นอย่างดี ดูเนียนตา 2.คนที่มีประสบการณ์ และ บุคลิกเข้ากับตัวงาน จนได้มาทำงานที่ตัวเองถนัด 兜を脱ぐ จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ