J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

型式


(Yomikata)

かたしき


(Romaji)

katashiki


(Thai)

แบบ,รุ่น,โมเดล model,แบบเฉพาะที่มี รูปลักษณ์ภายนอก อุปกรณ์ โครงสร้างเป็นต้น แตกต่างจากแบบอื่นๆ เช่น เครื่องบิน รถยนต์


คำศัพท์น่าสนใจ
ラジエター 青写真を描く 八方美人 1. ชนิดหนึ่ง,สายพันธ์หนึ่ง 2.ประเภทเดียวกัน,ชนิดเดียวกัน,เหมือนๆกัน หาเรื่อง,จงใจหาเรื่องโจมตีอีกฝ่าย แค้นฝังใจ คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน วีดีโอลิงค์ ผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม 念を押す