J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

手がつけられない


(Yomikata)

手がつけられない


(Romaji)

手gatsukerarenai


(Thai)

ไม่สามารถจัดการได้,ไม่สามารถควบคุมได้