J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

深海魚


(Yomikata)

しんかいぎょ


(Romaji)

shinkaigyo


(Thai)

ปลาน้ำลึก,ปลาทะเลลึก (Deep sea fish)


คำศัพท์น่าสนใจ
ฟ้าหลังฝน,หลังจากเรื่องที่เลวร้ายผ่านไป จะมีเรื่องที่ดีงามมากกว่าเดิมเกิดตามมาเสมอ 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) ลิ้นปีกผีเสื้อ การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ....รู้สึกอับอาย (ใช้ขยายนำหน้าคำนาม) ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ยิ้มมุมปากเล็กๆ 胸を張る น้ำดิบ, น้ำธรรมชาติ เสริมฮวงจุ้ย