J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

駁論


(Yomikata)

ばくろん


(Romaji)

bakuron


(Thai)

การลบล้าง,การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การหักล้าง