J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

加減速


(Yomikata)

かげんそく


(Romaji)

kagensoku


(Thai)

การเร่งและผ่อนความเร็ว เช่น การตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ใน Test bench ด้วยการเร่งและผ่อนความเร็วของเครื่องยนต์สลับกัน