J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

腹に据え兼ねる・据えかねる


(Yomikata)

はらにすえかねる


(Romaji)

haranisuekaneru


(Thai)

อัดอั้น หรือ สะกดไว้ไม่อยู่ ทนไม่ไหว


คำศัพท์น่าสนใจ
かす上がり ระยะห่างใกล้จนแทบน้ำลายกระเด็นโดน 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) ลางสังหรณ์ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด,การกระทำเสียงดังกว่าคำพูด การตัดสินจำคุกโดยการรอลงอาญา,โทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา 1.สภาพนุ่มเปื่อย,สภาพละลายเละๆ 2.สภาพไฟอ่อนๆ 3.สภาพค่อยๆรุดหน้า 4.สภาพง่วงนอน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย,หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบทวิ 50 無きにしても非ず โดนใจ,ทิ่มแทงใจ,โดน