J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

オネエ言葉


(Yomikata)

オネエことば


(Romaji)

onēkotoba


(Thai)

ภาษาที่พวก ตุ๊ด เกย์ชอบใช้ ภาษาผู้หญิงที่ผู้ชายเอามาพูด


คำศัพท์น่าสนใจ
おたふく กวนตีน จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ ฟังหูซ้ายทะลุหูขวา การยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน 1.ลื่นไหล,แล่นไหล 2.ลื่น,ไถล 3.มือลื่น,จับพลาด 4.หลุดจากตำแหน่ง 5.พลาดพลั้ง (จนสถานการณ์เลวร้ายลง เช่น มือลั่น,พลั้งปาก) 6.สอบตก,สอบไม่ผ่าน 7.(เล่นมุข) แป้ก,ฝืด,ไม่ขำ 8.ขยับที่,ย้ายที่ 9.สละตำแหน่ง คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 海面変動 นอนเอาแรงไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ 挿れる