J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

とるにたらないこと


(Yomikata)

とるにたらないこと


(Romaji)

torunitaranaikoto


(Thai)

เรื่องขี้หมา เรื่องที่ไม่ควรไปใส่ใจ