J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

居留守


(Yomikata)

いるす


(Romaji)

irusu


(Thai)

การแสร้ง หรือ แกล้งทำเป็นไม่อยู่บ้าน


คำศัพท์น่าสนใจ
ขัดเกลาฝีมือ ฝึกฝีมือ ผู้พิพากษา 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) ตั้งแต่จำความได้ ใส่เสื้อผ้าโป๊ๆ ใสเสื้อผ้าโชว์สัดส่วน ตุ๊กตาไล่ฝน มนุษย์ป้าที่เป็นที่เกรงขามในที่ทำงาน, พนักงานหญิงรุ่นใหญ่ในที่ทำงาน (มักใช้พูดกับคนที่ใจร้ายเข้มงวด นิสัยดุ) 首を長くして待つ คลื่นลูกสอง,ระลอกสอง ม๊อบต่อต้านรัฐบาล