J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

成人教育


(Yomikata)

せいじんきょういく


(Romaji)

seijinkyōiku


(Thai)

การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่,การศึกษานอกเวลางาน,การศึกษาเพิ่มเติม


คำศัพท์น่าสนใจ
ปูผัดผงกะหรี่ 1.เก่งจัดการดี,ทำงานเป็นระบบ 2.ประจบประแจง,เลียเก่ง นายทะเบียน ไอ้บ้า ไอ้เวร ไอ้ห่า ไอ้โง่ ลุกลี้ลุกลน กระวนกระวาย คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 見切り品 1. การแซ่ซ้องสรรเสริญ 2.การประสานเสียงร้องเพลง หรือ เพลงประสานเสียง 3.การดื่มด่ำ เสพสุข หรือ สำราญ (ในสิ่งที่ตนเองโชคดีได้รับมา เช่น อิสระ ความสงบสุข) หนีความรับผิดชอบ สู้เต็มที่ จัดหนัก จัดเต็ม