J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

即答


(Yomikata)

そくとう


(Romaji)

sokutō


(Thai)

การตอบในทันที,การตอบในเดี๋ยวนั้น,ตอบเดี๋ยวนั้น


คำศัพท์น่าสนใจ
ผู้หญิงที่สวยและเก่ง หนีความรับผิดชอบ ผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น ที่ดัดขนตา,ต่อขนตา 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย กินรองท้อง รองท้อง 水面下での交渉 จับตาดูสถานการณ์ เฝ้าระวัง ลมหนาวถึงขั้วหัวใจ หนาวจับใจ จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ