J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

無用の長物


(Yomikata)

むようのちょうぶつ


(Romaji)

muyōnochōbutsu


(Thai)

ไร้ประโยชน์ไม่พอยังเกะกะอีกด้วย


คำศัพท์น่าสนใจ
รถตุ๊กตุ๊ก 三現主義 สมองไหล ยาบ้า ยาไอซ์ หาเรื่อง,จงใจหาเรื่องโจมตีอีกฝ่าย รับได้,ยอมรับ,เห็นด้วย パッチテスト คัปปะ (Kappa) ปีศาจกึ่งผีที่ถูกจัดเป็นประเภทอมนุษย์ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น ตัวสูงประมาณหนึ่งเมตร มีสีเขียวรูปร่างคล้ายมนุษย์มีมือและเท้าเป็นพังผืดพร้อมกับกระดองเต่าข้างหลัง และจุดเด่นที่ Kappa มีคือ Sara หรือจานบนหัวที่เป็นจุดอ่อนของมัน ที่ถ้าน้ำบนจานหายไปมันจะหมดแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ ตามตำนานบอกว่าพวก Kappa ชอบกินแตงกวาบางครั้งก็เป็นมนุษย์ อย่างบางตำนานก็เรียก Kappa ว่า Shirikodama ที่มันจะล้วงเครื่องในมนุษย์มากินผ่านทางทวารหนักเอามากิน แค้นฝังใจ เขตป่าสงวน