J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

黄金比


(Yomikata)

おうごんひ


(Romaji)

ōgonhi


(Thai)

อัตราส่วน 1:1.6180339 เป็นอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ระหว่างพื้นที่ทั้งหมดของของรูป พื้นที่ที่ใช้งาน กับพื้นที่ว่างในรูป ที่เท่ากันซึ่งในทางศิลปะแล้วเมื่อนำหลักนี้มาใช้จะถือว่างานชิ้นนั้นมีความสวยงามและมีความสมดุลมากที่สุด ซึ่งศิลปินดังๆในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้นำหลักการนี้มาใช้เหมือนกันเช่น Leonardo da Vinci


คำศัพท์น่าสนใจ
ดาบสองคม ก่อร่างสร้างตัว ภูมิคุ้มกัน 1.ดื่ม,กิน (ของเหลว) 2.ดูด 3.ดูแคลน,หยาม 4.ยอมรับ 5.เก็บไว้,กลั้นไว้ 6.ซ่อนไว้ภายใน 7.ดูดกลืน,กดดันเข้าใส่ 8.การลักลอบขายตั๋ว (เช่น ตั๋วแทงม้า หรือ ตั๋วรถไฟ เป็นต้น ) เกมเป้ายิงฉุบแก้ผ้า ม๊อบ 一世を風靡する 1.ขุ่นเคือง คาใจ ไขข้องใจ 2.มึน ตึบ 3.เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมา 4.สภาพที่ขน หรือ หญ้า ยุ่งเหยิง 5.สภาพจาง มองไม่ชัด จากควัน หรือ ไอน้ำ 6.เรื่องถกเถียงกัน บ่น จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ 1.กลืน (ลงคอ) 2.เข้าใจดี,ยอมรับ 3.กลืนกลับ,กลั้นไม่ทำ (เช่น คำพูดที่จะพูด หรือ จะหาวแล้วไม่หาว) 4.(อาคารใหญ่ๆ หรือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ) กลืนทั้งหมด,คลุมทั้งหมด