J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

勉強したせい


(Yomikata)

べんきょうしたせい


(Romaji)

benkyōshitasei


(Thai)

เพราะเรียน(ทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วกล่าวโทษสิ่งอื่นว่าเพราะทำให้สิ่งนั้นทำให้เราเป็นแบบนี้ เป็นการกล่าวโทษ อย่างเช่น สอบไม่ได้ก็เพราะคุณครู ในที่นี้หมายถึง ก็เพราะต้องเรียนหนังสือ)


คำศัพท์น่าสนใจ
คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 諌める・禁める・諫める ไอ้บ้า ไอ้เวร ไอ้ห่า ไอ้โง่ 1.ตะโกนเรียก แหกปากเรียก 2.ต่อท้ายคำนาม หมายถึง ถูกตราหน้าว่า......,ถูกตีตราว่า.......ถูกขนานนาม น้ำพริกปูหลน ปูหลน หลนปู การสปอย (spoil), การเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเรื่องนั้นๆ, การบอกเล่าเนื้อเรื่องหรือตอนจบซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดูหรืออ่านเรื่องนั้นๆเสียอรรถรสได้ ไม่ตรงปก (โดยมากใช้กับรูปปกหนังเอวีที่นักแสดงหญิงในเรื่องหน้าตาแย่กว่าปก) 掘り炬燵 สวัสดิการดี สวัสดิการเพรียบพร้อม เรียกความฟิต