J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

許嫁


(Yomikata)

いいなずけ


(Romaji)

iinazuke


(Thai)

คู่หมั้นหญิง


คำศัพท์น่าสนใจ
ผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม 1. นักแสดงที่มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถเล่นออกมาได้เป็นอย่างดี ดูเนียนตา 2.คนที่มีประสบการณ์ และ บุคลิกเข้ากับตัวงาน จนได้มาทำงานที่ตัวเองถนัด แพทย์แผนปัจจุบัน ขี้ไคล ホットパンツ 援助交際 วิ่งเต้นไว้ก่อนล่วงหน้า กบเลือกนาย (กิเลศไม่มีที่สิ้นสุด) คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 1.ระมัดระวัง,ไม่ประมาท,รอบคอบ 2.ตื่นตัว