J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

許嫁


(Yomikata)

いいなずけ


(Romaji)

iinazuke


(Thai)

คู่หมั้นหญิง


คำศัพท์น่าสนใจ
ไอ้เวรนี่ ไอ้สัสนี่ 1. วิ่งไปทั่ว,ไปทั่ว 2.แสดงศักยภาพไปทั่ว ลุในอำนาจหน้าที่,ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด หน้าอกเล็ก 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย งานที่ทำแบบเล่นๆ โดนของ,โดนคุณไสย การควบคุมภาพลักษณ์ (เลือกรายงานแต่ข่าวดีๆ ) โดนจวกสนั่นโลกออนไลน์ กินรองท้อง รองท้อง