J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

三現主義


(Yomikata)

さんげんしゅぎ


(Romaji)

sangenshugi


(Thai)

ย่อมาจาก

現場 げんば พื้นที่จริง
現物 げんぶつ ของจริง
現実 げんじつ สถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน

“3 จริง” หรือ “3 GEN” แต่ในการแก้ไขปัญหาจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องนำ “3 GEN” ที่พบเห็นมาใคร่ครวญ พิจารณาวิเคราะห์ปัญหาโดยอาศัยหลักการทางทฤษฎี และระเบียบกฎเกณฑ์ลงไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติด้วย นักนิยมหลักการ 5G จะต้องพึงตระหนักอยู่เสมอว่า ตัวเองจะต้องลงไปดู ฟัง สัมผัส ทดลองทำ จะต้องไม่หลงเชื่อกับความเคยชินต่างๆ ที่เคยปฏิบัติกันมาไม่เชื่อในข่าวสารที่ได้รับมาโดยทันที


คำศัพท์น่าสนใจ
คลื่นลูกสอง,ระลอกสอง ลิ้นเทวดา 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) 1.สับสน,งุนงง,ว้าวุ่น 2.หลงไปทำ,พลาดพลั้งทำ คนอ่อนหัด,พวกอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแปซิฟิก Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 、Trans-Pacific Partnership、ตัวย่อ TPP(ティーピーピー) งานสังสรรค์ ไม่เชื่อหูตัวเอง ไม่อยากเชื่อ イクメン 1.แขวน,ห้อย,สะพาย,พาด 2.ราด,สาด,โรย 3.ใส่(กุญแจ),คล้อง 4.ห่ม,สวม,คลุม 5.ใช้(เวลา),ทุ่ม(เงิน) 6.ตั้งผิง,ตั้งไฟ 7.ติด(เครื่องจักร อุปกรณ์ให้เดินเครื่อง) 8.คูณ 9.สร้าง(ความเดือดร้อน)แก่ผู้อื่น 10.(ใช้คันจิ 架ける แทนได้) สร้างข้าม,เดินข้าม,ทอดข้าม,วางข้าม.พาดข้าม (ของที่มีความยาว เช่น สะพาน ถนน สายไฟ) 11.นั่ง 12.สาดไฟ,เผา 13.โยน,ยิง,ปล่อย 14.เกี่ยวไว้,ล๊อกไว้,ยึดไว้ 15.ล่อให้ติดกับ,หลอกลวง 16.ลงมือทำเอง หรือ ข้องเกี่ยวโดยตรง (มักอยู่ในรูป 手にかける) 17.ส่ง,โทร (ส่งความรู้สึก ส่งให้ถึงอีกฝั่ง หรือ โทรไปหา) 18.เสก (เวทมนต์) 19.ลงน้ำหนัก,กดดันใส่ 20.มอบหมายให้,ปล่อยให้,ให้อยู่ในความดูแล 21.ใช้อุปกรณ์ทำงาน เช่น รีดผ้า ถูพื้น 22.เกี่ยวกับเรื่องนั้น (มักอยู่ในรูป…にかけては) 23.ทำประกันไว้ (มีชำระเบี้ย) 24.ทำซ้อน,ทำควบคู่ 25.เสริมแรง,ทำเพิ่ม,บวกเพิ่ม 26.ทาบ.แนบติด 27.เล่นคำ,เล่นความหมาย (ในคำประพันธ์ หรือ โคลงกลอน) 28.รับปากว่าจะทำโดยมี...ค้ำอยู่ หรือเป็นเดิมพัน (มักใช้ในรูป ~にかけても หรือ にかけて เฉยๆ) 29.สืบพันธ์,ผสมพันธ์ 30.ใช้ผสมกับกริยา ます ตัด ます ทิ้งแล้วเติม かける หมายถึง จะทำแล้วไม่ทำให้จบ หรือ เกือบจะเป็นเช่นนั้น หรือจะทำอยู่แล้ว 31.ใช้ผสมกับกริยา ます ตัด ます ทิ้งแล้วเติม かける หมายถึง ทำโดยมุ่ง หรือ ผลักดันให้ไปที่ 32.จอดเรือ 33.ตั้งเป้าหมาย 34.ขายเงินเชื่อ(ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง) 35.เรียก (มักใช้กับพวกผู้ให้ความบันเทิง เช่น เกอิชา) 36.ชั่งน้ำหนักเทียบ