J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

生まれつき


(Yomikata)

うまれつき


(Romaji)

umaretsuki


(Thai)

เป็นธรรมชาติ เป็นตั้งแต่กำเนิด เป็นตั่งแต่เกิด


คำศัพท์น่าสนใจ
มนุษย์ป้าที่เป็นที่เกรงขามในที่ทำงาน, พนักงานหญิงรุ่นใหญ่ในที่ทำงาน (มักใช้พูดกับคนที่ใจร้ายเข้มงวด นิสัยดุ) ลอนผม หลบหน้าด้วยความอาย ลิโพโปรตีน หรือ ไลโปโปรตีน (Lipoprotein) สร้างแรงฮึกเหิม,สร้างแรงฮึด,สร้างแรงกระตุ้น 三現主義 一読の価値がある 水面下での交渉 調子者 คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น