J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

開回路


(Yomikata)

かいかいろ


(Romaji)

kaikairo


(Thai)

วงจรเปิด
[Open circuit]
คือ วงจรอยู่ในสภาพที่สวิทช์ไม่สัมผัสกัน กระแสไฟไม่สามารถไหลผ่านให้ครบวงจรได้


คำศัพท์น่าสนใจ
ร่าเริง แจ่มใส ทำงานเบื้องหลัง 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) รับซื้อของเก่า หุ้นบลูชิพ หุ้นชั้นดี ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ค่าส่วย ค่าคุ้มครอง เงินค่าต๋ง 110番する・110番する 1.สภาพนุ่มเปื่อย,สภาพละลายเละๆ 2.สภาพไฟอ่อนๆ 3.สภาพค่อยๆรุดหน้า 4.สภาพง่วงนอน เด็กเก็บลูกบอล เด็กเก็บบอล