J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

混在作業


(Yomikata)

こんざいさぎょう


(Romaji)

konzaisagyō


(Thai)

การทำงานหลายอย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น บนนั่งร้านทำงานเชื่อม บริเวณเดียวกันที่ด้านล่างผูกเหล็ก เป็นต้น


คำศัพท์น่าสนใจ
เขตป่าสงวน ลางสังหรณ์ 待ち惚けを食わせる หมาจรจัด การหลับนอนร่วมกัน (ระหว่างชายหญิง) 無用の長物 ยาเสียสาว,ยาปลุกเซกส์ การจับฐานกระทำผิดซึ่งหน้า,การจับคาหนังคาเขา (เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า) การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด 1.ดื่ม,กิน (ของเหลว) 2.ดูด 3.ดูแคลน,หยาม 4.ยอมรับ 5.เก็บไว้,กลั้นไว้ 6.ซ่อนไว้ภายใน 7.ดูดกลืน,กดดันเข้าใส่ 8.การลักลอบขายตั๋ว (เช่น ตั๋วแทงม้า หรือ ตั๋วรถไฟ เป็นต้น )