J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

追焚き


(Yomikata)

おいだき


(Romaji)

oidaki


(Thai)

การอุ่น การทำให้น้ำร้อนที่เย็นลงร้อนขึ้นมาอีกครั้ง