J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

西沙諸島


(Yomikata)

にしすなしょとう


(Romaji)

nishisunashotō


(Thai)

หมู่เกาะนิชิซึนะ (Paracel Islands) ตั้งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้


คำศัพท์น่าสนใจ
อย่างดี อย่างไหลรื่น อย่างราบรื่น การทดลองแบบอำพรางฝ่ายเดียว (Single-blinded experiment) หมายถึงการทดลองที่ปิดข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่อาจจะทำให้เกิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ให้ผู้ร่วมการทดลองรับรู้ แต่ผู้ทำการทดลองจะมีข้อมูลทั้งหมด 1.เก่งจัดการดี,ทำงานเป็นระบบ 2.ประจบประแจง,เลียเก่ง เลี่ยมกรอบทอง เข้ากรอบทอง (พระเครื่อง) 線間密着 撓む เสริมฮวงจุ้ย 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) ลาคลอด オネエ言葉