J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

拡散性


(Yomikata)

かくさんせい


(Romaji)

kakusansei


(Thai)

ความสามารถในการถ่ายเทไฟฟ้าได้อย่างช้าๆ


คำศัพท์น่าสนใจ
1.เพลิง หรือ ไฟลุกโชน 2.โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ (คำพังเพย) เคาะคีย์บอร์ด (พิมพ์คีย์บอร์ด) 1.สร้างขึ้น,ประยุกต์ทำขึ้น,จัดทำขึ้น (โดยใช้เหตุการณ์ หรือ เรื่องราวที่เกิดขึ้น) 2.ปั้นให้เก่ง,เลี้ยงดูให้โตขึ้น 3.โยนให้เป็น,ป้ายให้เป็น,ยัดให้เป็น (เช่น ฆาตกร) 4.เย็บขึ้นมา,ทักทอขึ้น 5.รักษาโรค 6.เตรียม,จัดหาไว้ (ใช้กับพวกยานพาหนะ) 7.สร้างขึ้น (ให้เข้ากับสถานการณ์) ฟ้าหลังฝน,หลังจากเรื่องที่เลวร้ายผ่านไป จะมีเรื่องที่ดีงามมากกว่าเดิมเกิดตามมาเสมอ ล้มเป็นโดมิโน,เกิด (เรื่องไม่ดี) ติดๆกัน จีทูจี การทำธุรกรรมซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐ ใบลา รกจนไม่มีที่ยืน กำลังหลัก ยากลำบาก,เหนื่อยยาก