J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

ウンウンセプチウム


(Yomikata)

ウンウンセプチウム


(Romaji)

un'unsepuchiumu


(Thai)

อุนอุนเซปเทียม(Ununseptium,Uus)