J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

相手次第


(Yomikata)

あいてしだい


(Romaji)

aiteshidai


(Thai)

1.การที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะกับฝ่ายตรงข้าม 2.ขึ้นอยู่กับฝ่ายตรงข้าม