J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

杭打ち


(Yomikata)

くいうち


(Romaji)

kuiuchi


(Thai)

1.การตอกเสาเข็ม 2.ศัพท์ 18+ หมายถึง ท่าตอกเสาเข็ม ท่าขย่ม


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ระมัดระวัง,ไม่ประมาท,รอบคอบ 2.ตื่นตัว 水面下での交渉 1.เอาลงไปลอย 2.เจียด ตัดบางส่วน หรือ ประหยัด (ค่าใช้จ่าย หรือ เวลาบางส่วน เพื่อให้เหลือเอาไปทำอย่างอื่น) 3.ลอยๆ (ไม่ทำให้นิ่ง) 4.ทำตัวให้ร่าเริง เด็กซิ่ว สภาพเปลือย ไร้เสื้อผ้า คนอ่อนหัด,พวกอ่อนหัดไร้ประสบการณ์ จี้,เอาออก (ด้วยเลเซอร์) เรื่องขี้หมา เรื่องที่ไม่ควรไปใส่ใจ เด็กที่ชอบรังแกเพื่อน 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น)