J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

改革主義


(Yomikata)

かいかくしゅぎ


(Romaji)

kaikakushugi


(Thai)

ปฏิรูปนิยม (Reformism)