J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

社会面


(Yomikata)

しゃかいめん


(Romaji)

shakaimen


(Thai)

ด้านสังคม


คำศัพท์น่าสนใจ
1.ตะโกนเรียก แหกปากเรียก 2.ต่อท้ายคำนาม หมายถึง ถูกตราหน้าว่า......,ถูกตีตราว่า.......ถูกขนานนาม (หนาว หรือ กลัว) จนปากสั่น ไข่เจียวหมูสับ 一読の価値がある อัศจรรย์,ไม่น่าเชื่อ,ประหลาดใจ ลิ้นเทวดา คอบร้าโกลด์ (อังกฤษ: Cobra Gold ตัวย่อ: CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดนของ,โดนคุณไสย ตุ๊กตายาง (ตุ๊กตาจำลองผู้หญิง) ก่อร่างสร้างตัว