J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

有利に解釈する


(Yomikata)

ゆうりにかいしゃくする


(Romaji)

Yuuri ni kaishakusuru


(Thai)

ยกประโยชน์ให้ (ศัพท์กฎหมาย)


(ตัวอย่างประโยค)

疑わしい点を被告に有利に解釈する
Utagawashii ten wo hikoku ni yuuri ni kaishakusuru
ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย


คำศัพท์น่าสนใจ
งอน,ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ใจสลาย ใจแตกเป็นเสี่ยงๆ เกมเป้ายิงฉุบแก้ผ้า ยกประโยชน์ให้ (ศัพท์กฎหมาย) หงุดหงิดใจ ไม่สบอารมณ์ ไม่เป็นไปดั่งที่คิด ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น 1.เพลิง หรือ ไฟลุกโชน 2.โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ (คำพังเพย) การชิงความได้เปรียบกลับมา 1.ขอร้อง,อ้อนวอน,ไหว้วอน 2.พึ่งพา,ยึดเป็นหลัก 3.ฝากให้ดูแล,ฝากให้จัดการ 4.สั่งอาหาร,เรียกใช้บริการ 5.ไว้ใจ,เชื่อใจ 6.ขอให้ช่วยนำทาง (ใช้ในรูป たのもう เวลาไปบ้านคนอื่น)