J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

好印象


(Yomikata)

こういんしょう


(Romaji)

kōinshō


(Thai)

ความรู้สึกดี, ความประทับใจ


คำศัพท์น่าสนใจ
ลงน้ำหนัก ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ยากลำบาก,เหนื่อยยาก むすっと สวัสดิการดี สวัสดิการเพรียบพร้อม 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) 赤っ恥 1.ตะโกนเรียก แหกปากเรียก 2.ต่อท้ายคำนาม หมายถึง ถูกตราหน้าว่า......,ถูกตีตราว่า.......ถูกขนานนาม ไอ้บ้า ไอ้เวร ไอ้ห่า ไอ้โง่ ล้มเป็นโดมิโน,เกิด (เรื่องไม่ดี) ติดๆกัน