J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

再植林


(Yomikata)

さいしょくりん


(Romaji)

saishokurin


(Thai)

การปลูกป่า


คำศัพท์น่าสนใจ
การหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ ตั้งใจสูง,มุมานะมาก,ฮึกเหิม ผ่านเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม 1.ปาก (อวัยวะ) 2.ปากทาง หรือ ต้นทางเข้าออก (เช่น ปากขวด ปากแผล ทางเข้าชานชลา) 3.ปากท้อง (จำนวนคน) 4.ปริมาณอาหาร 5.คำพูด,การนินทา,ความเห็น 6.ต้นทางรับเรื่อง 7.ปลาย หรือ ขอบ 8.หน่วยนับของดาบ 9.หน่วยนับของคำที่กิน 10.หน่วยนับของจำนวนที่หารแบ่งจากจำนวนเต็มออกมา (มักใช้กับพวกค่าใช้จ่าย หรือ เงินบริจาค เป็นต้น) 1. ชนิดหนึ่ง,สายพันธ์หนึ่ง 2.ประเภทเดียวกัน,ชนิดเดียวกัน,เหมือนๆกัน กะล่อน,ปลิ้นปล้อน สะบัดไปมา,ส่ายไปมา พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จากไปอย่างไม่มีวันกลับ หลับอย่างไม่มีวันตื่น ひけらかす