J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

開口部


(Yomikata)

かいこうぶ


(Romaji)

kaikōbu


(Thai)

ช่อง รู ปาก ช่องเปิด


คำศัพท์น่าสนใจ
มองด้วยสายตาเขม่น,มองด้วยความชัง ค่าสิทธิ (Royalty,royalties) คือ ค่าตอบแทน โดยฝ่ายที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับสัมปทาน จ่ายให้อีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ เพื่อเป็นสิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์นั้น 1.เผชิญ,รับมือ 2.จัดการ,สะสาง 3.ตัดสิน,ลงโทษ,พิพากษา การเจาะเลือด คำย่อของ パワーハラスメント (Power Harassment) การข่มเหงรังแกในที่ทำงาน,การกลั่นแกล้ง หรือ การทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญใจ,การกลั่นแกล้งโดยพูดเหยียดหยามหรือการบีบบังคับ เดินอย่างเร่งรีบ รูปร่างหน้าตาดูเด็ก มารยาททางสังคม สเต็มเซลล์มะเร็ง (Cancer stem cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง ในเชิงทั่วทั้งบริษัท,โดยรวมทั้งบริษัท