J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

守護神


(Yomikata)

しゅごしん


(Romaji)

shugoshin


(Thai)

1.เทวี,เทพี,เทพผู้พิทักษ์,เทวดาอารักษ์,เทวดาผู้พิทักษ์รักษา 2.ผู้รักษาประตู


คำศัพท์น่าสนใจ
ใบลา ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1.สับสน,งุนงง,ว้าวุ่น 2.หลงไปทำ,พลาดพลั้งทำ หนูตกถังข้าวสาร หมายถึงผู้ที่มีฐานะยากจนได้แต่งงานกับคนรวยมีฐานะดี โดยส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ชายที่ยากจนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ร่ำรวย 1.เสียง หรือ สภาพแทง หรือ ทิ่มติดๆกัน 2.สภาพเจ็บเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจ 3.สภาพเขย่าเพื่อปล่อยสิ่งที่ถูกมัดรวมกันอยู่ เช่น เส้นผม 4.ถ้าใช้เป็น Adj Na หมายถึง เละเทะ,ไร้ระเบียบ (ของสิ่งที่ของที่ถูกมัดรวมกันไว้เป็นระเบียบ เป็นต้น) การอภิปรายไม่ไว้วางใจ สนามหญ้าเทียม กบเลือกนาย (กิเลศไม่มีที่สิ้นสุด) 2 มาตรฐาน สวัสดิการดี สวัสดิการเพรียบพร้อม