J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[exp สำนวน โวหาร ประโยค]

(Kanji)

天地無用


(Yomikata)

てんちむよう


(Romaji)

tenchimuyō


(Thai)

เป็นข้อความที่เขียนข้างกล่องสินค้าหรือสัมภาระ เพื่อบอกว่าไม่ให้วางกล่องตะแคงหรือวางกลับหัว เนื่องจากสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องอาจจะเสียหายได้