J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)

未成年


(Yomikata)

みせいねん


(Romaji)

miseinen


(Thai)

การยังไม่บรรลุนิติภาวะ การที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์


คำศัพท์น่าสนใจ
年の差婚 กบเลือกนาย (กิเลศไม่มีที่สิ้นสุด) พนักงานสาวที่เป็นตัวเรียกแขก ไขมันชนิดดี (High Density Lipoprotein ตัวย่อว่า HDL) ล้อ cast รูด หรือ เลื่อนหน้าจอ (โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต) คนขายชาติ ไอ้พวกขายชาติ 小忍ばざれば則ち大謀を乱る โดนจวกสนั่นโลกออนไลน์ 1.ดึง,ฉุด,ลาก,สาว (ดึงของตรงหน้าเข้าหาตัว) 2.ลบ,หักออก(เลข) 3.ถอย 4.ขีด(เส้น) 5.ดึง,ถอน (ของที่มีราก) 6.ฉก,ลัก,แอบหยิบ,สอย 7.จับ(สลาก) 8.พาไป,นำตัวไป 9.ลาก,ลากถูกับพื้น 10.ชักชวน,ดึงดูด 11.เล่น หรือ ดีดเครื่องดนตรีประเภทสาย หรือ คีย์บอร์ด (ปกติมักเขียนด้วยคันจิ 弾く) 12.กาง,ขึง,ยึดออก 13.ปาดทา,ป้าย (พวกสี หรือ ลิปสติกเป็นต้น) 14.ให้ท้าย,เอ็นดู 15.ลาก หรือ ยึด (เสียง) 16.สืบสาย,สืบทอด 17.สูดเอาเข้าร่างกาย (เช่น เป็นหวัด สูดลมหายใจ) 18.หายไป,ลดหายไป 19.กลับสู่สภาพเดิม 20.ถอยไปทางโน้น (เช่น น้ำลง) 21.ตัดสัมพันธ์,เลิกยุ่งเกี่ยว 22.ออกจากวงการ,เลิกเล่น 23.(สแลง) เลิกสนใจ,เงิบ,กร่อย