J-doradic.com เว็บ ดิกไทย – ญี่ปุ่น ดิกญี่ปุ่น – ไทย ที่ดีที่สุด

ค้นหาศัพท์
ความหมาย

[n คำนาม]

(Kanji)


(Yomikata)

けい


(Romaji)

kei


(Thai)

1.ด้ายแนวตั้ง 2.ทิศเหนือใต้ 3.ความเป็นไปของสรรพสิ่ง


คำศัพท์น่าสนใจ
ผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ ลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้น สภาพเปลือย ไร้เสื้อผ้า แค้นฝังใจ เลี่ยมกรอบทอง เข้ากรอบทอง (พระเครื่อง) กรณีฉุกเฉิน กรณีที่ไม่คาดคิด ลิโพโปรตีน หรือ ไลโปโปรตีน (Lipoprotein) 1.ลอย 2.โผล่ออกมา,ปรากฎออกมาเบื้องหน้า หรือ ด้านหน้า 3.ตื่นเต้นดีใจ,ระรื่น,ดี๊ด๊า 4.เล่นๆ,ไม่จริงจัง 5.เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ถึง (มักใช้กับความรัก หรือ ข่าวลือ) 6.(ของอย่างตะปู หรือ ฟัน) ไม่มั่นคง, โยกเยก 7.เหลือ,เกิน (เวลา หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่หมด) 8.(ความสัมพันธ์)จางลง,สนิทน้อยลง,ออกห่าง 9.ไม่มีหลักฐานแน่ชัด,ไม่แน่นอน,ไม่น่าเชื่อถือ โดนแทรกแซง,มีการแทรกแซง ひけらかす คลื่นลูกสอง,ระลอกสอง